MTA 2ka Paleoklíma kutatócsoport | Földtudományi és Geokémiai Kutatóintézet

Rólunk

A kutatócsoport az éghajalt- és környezetváltozás kérdéskörével foglalkozik. A paleoklimatológia információ minél pontosabb/helyesebb értelmezésén munkálkodik felhasználva kvázi folytonos (pl. faévgyűrűk, jégfuratokból nyert fizikai-geokémiai paraméterek) és eseményekhez kötött (pl. morénák) környezeti archívumokat. Továbbá újabb és újabb helyszíneket keres hasonló archívumok vizsgálatához.

Ezen részfeladatok illeszkednek ahhoz a nemzetközileg elfogadott felfogáshoz, hogy mára a ’globális átlaghőmérséklet’ görbéje helyett a nagyon pontos kronológiával rögzített, műszeres adatokkal kalibrált, számszerűsített bizonytalansággal is jellemzett regionális éghajlati rekonstrukciókat tekintjük alapvető fontosságú sarokköveknek. Ezek segíthetnek az éghajlati rendszer természetes, és antropogén okokra vezethető változékonyságának megértésében.

A csoport tagjai


kernz

Kern Zoltán

hatvanig

Hatvani István Gábor

ruszkiczai

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia

karlik

Karlik Máté


Főbb kutatási területek: környezet és éghajlatváltozás, negyedidőszak kutatás (dendroklimatológia, dendrokémia, környezeti izotópok, barlangi jég, idősor elemzés, geomorfológia) Publikációs lista
Főbb kutatási területek: környezeti adatok elemzése, a kutatócsoporton belül elsősorban a Paleoklíma-proxi adatok, felszíni- és felszín alatti vízminőségi adatok geostatisztikai, és többváltozós adatelemző vizsgálata/modellezése elsősorban R programozási környezetben. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: geomorfológia; negyedidőszaki geokronológia, kitettségi kor, betemetettségi kor és eróziós ráta vizsgálata litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal (10Be, 26Al, 3He). Emellett az eróziós folyamatok, a szerkezeti mozgások és az éghajlatváltozások kapcsolatrendszerének vizsgálata a negyedidőszak során. Kozmogén izotópos minta-előkészítő labor vezető. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: tavi üledékek geokémiája, XRF analitika Publikációs lista

A külső tagok


facebook-avatarÁrvai Mátyás
Főbb kutatási területek:
denrokronológia
facebook-avatarMihály Enikő
Főbb kutatási területek:
denrokronológia
facebook-avatarKohán Balázs
Főbb kutatási területek:
térinformatika, térstatisztika, izotópos tájképek
facebook-avatarPinke Zsolt
Főbb kutatási területek:
környezettörténet, tájhasználat, felszínborítás változás,társadalmi és természeti rendszerek kölcsönhatása
facebook-avatarTopál Dániel
Főbb kutatási területek:
töréspontok vizsgálata klimatológiai idősorokban, meteorológia
facebook-avatarNémeth Alexandra
Főbb kutatási területek:
szklerokronológia, szárazföldi karbonátképződmények szedimentológiája és petrográfiája
facebook-avatarMarcel Mîndrescu
Főbb kutatási területek:
geomorfológia, tavi üledékek

Eszközöket és Weboldalt a Green-Light pályázatok keretében a pályázhat meg!

| KÖSZI NEM!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup