A kutatócsoport

MTA 2ka Paleoklíma kutatócsoport | Földtudományi és Geokémiai Kutatóintézet

Rólunk

A kutatócsoport az éghajalt- és környezetváltozás kérdéskörével foglalkozik. A paleoklimatológia információ minél pontosabb/helyesebb értelmezésén munkálkodik felhasználva kvázi folytonos (pl. faévgyűrűk, jégfuratokból nyert fizikai-geokémiai paraméterek) és eseményekhez kötött (pl. morénák) környezeti archívumokat. Továbbá újabb és újabb helyszíneket keres hasonló archívumok vizsgálatához.

Ezen részfeladatok illeszkednek ahhoz a nemzetközileg elfogadott felfogáshoz, hogy mára a ’globális átlaghőmérséklet’ görbéje helyett a nagyon pontos kronológiával rögzített, műszeres adatokkal kalibrált, számszerűsített bizonytalansággal is jellemzett regionális éghajlati rekonstrukciókat tekintjük alapvető fontosságú sarokköveknek. Ezek segíthetnek az éghajlati rendszer természetes, és antropogén okokra vezethető változékonyságának megértésében.

A csoport tagjai


kernz

Kern Zoltán

hatvanig

Hatvani István Gábor

ruszkiczai

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia

karlik

Karlik Máté


Főbb kutatási területek: környezet és éghajlatváltozás, negyedidőszak kutatás (dendroklimatológia, dendrokémia, környezeti izotópok, barlangi jég, idősor elemzés, geomorfológia) Publikációs lista
Főbb kutatási területek: környezeti adatok elemzése, a kutatócsoporton belül elsősorban a Paleoklíma-proxi adatok, felszíni- és felszín alatti vízminőségi adatok geostatisztikai, és többváltozós adatelemző vizsgálata/modellezése elsősorban R programozási környezetben. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: geomorfológia; negyedidőszaki geokronológia, kitettségi kor, betemetettségi kor és eróziós ráta vizsgálata litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal (10Be, 26Al, 3He). Emellett az eróziós folyamatok, a szerkezeti mozgások és az éghajlatváltozások kapcsolatrendszerének vizsgálata a negyedidőszak során. Kozmogén izotópos minta-előkészítő labor vezető. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: tavi üledékek geokémiája, XRF analitika Publikációs lista

A külső tagok


facebook-avatarÁrvai Mátyás
Főbb kutatási területek:
denrokronológia
facebook-avatarMihály Enikő
Főbb kutatási területek:
denrokronológia
facebook-avatarKohán Balázs
Főbb kutatási területek:
térinformatika, térstatisztika, izotópos tájképek
facebook-avatarPinke Zsolt
Főbb kutatási területek:
környezettörténet, tájhasználat, felszínborítás változás,társadalmi és természeti rendszerek kölcsönhatása
facebook-avatarTopál Dániel
Főbb kutatási területek:
töréspontok vizsgálata klimatológiai idősorokban, meteorológia
facebook-avatarNémeth Alexandra
Főbb kutatási területek:
szklerokronológia, szárazföldi karbonátképződmények szedimentológiája és petrográfiája
facebook-avatarMarcel Mîndrescu
Főbb kutatási területek:
geomorfológia, tavi üledékek