MTA 2ka Paleoklíma kutatócsoport | Földtudományi és Geokémiai Kutatóintézet

parallax background

Rólunk

A kutatócsoport az éghajlat- és környezetváltozás kérdéskörével foglalkozik. A paleoklimatológiai információ minél pontosabb/helyesebb értelmezésén dolgozik felhasználva kvázi folytonos (pl. faévgyűrűk, jégfuratokból nyert fizikai-geokémiai paraméterek) és eseményekhez kötött (pl. morénák) környezeti archívumokat. Továbbá újabb és újabb helyszíneket keres hasonló archívumok vizsgálatához.

Ezen részfeladatok illeszkednek ahhoz a nemzetközileg elfogadott felfogáshoz, hogy mára a ’globális átlaghőmérséklet’ görbéje helyett a nagyon pontos kronológiával rögzített, műszeres adatokkal kalibrált, számszerűsített bizonytalansággal is jellemzett regionális éghajlati rekonstrukciókat tekintjük alapvető fontosságú sarokköveknek. Ezek segíthetnek az éghajlati rendszer természetes, és antropogén okokra visszavezethető változékonyságának megértésében.

A csoport tagjai


Kern Zoltán

Hatvani István Gábor

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia

Topal

Topál Dániel


Főbb kutatási területek: környezet és éghajlatváltozás, negyedidőszak kutatás (dendroklimatológia, dendrokémia, környezeti izotópok, barlangi jég, idősor elemzés, geomorfológia) Publikációs lista
Főbb kutatási területek: környezeti adatok elemzése, a kutatócsoporton belül elsősorban a Paleoklíma-proxi adatok, felszíni- és felszín alatti vízminőségi adatok geostatisztikai, és többváltozós adatelemző vizsgálata/modellezése elsősorban R programozási környezetben. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: geomorfológia; negyedidőszaki geokronológia, kitettségi kor, betemetettségi kor és eróziós ráta vizsgálata litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal (10Be, 26Al, 3He). Emellett az eróziós folyamatok, a szerkezeti mozgások és az éghajlatváltozások kapcsolatrendszerének vizsgálata a negyedidőszak során. Kozmogén izotópos minta-előkészítő labor vezető. Publikációs lista
Főbb kutatási területek: Nagytérségi éghajlatdinamika, arktiszi tengerjég variabilitás Publikációs lista

A külső tagok


facebook-avatarÁrvai Mátyás
Főbb kutatási területek:
denrokronológia
facebook-avatarErdélyi Dániel
Főbb kutatási területek:
térbeli izotópos mintázatok modellezése és értékelése geomatematikai eszközökkel
facebook-avatarKohán Balázs
Főbb kutatási területek:
térinformatika, térstatisztika, izotópos tájképek
facebook-avatarPinke Zsolt
Főbb kutatási területek:
környezettörténet, tájhasználat, felszínborítás változás,társadalmi és természeti rendszerek kölcsönhatása
facebook-avatarKarlik Máté
Főbb kutatási területek:
tavi üledékek geokémiai elemzése, XRF analitika
facebook-avatarMarcel Mîndrescu
Főbb kutatási területek:
geomorfológia, tavi üledékek