parallax background
 

Proxi paleoklimatológia


A paleoklimatológia kiemelt szerepet játszik az utóbbi évtizedekben tapasztalt felgyorsult éghajlati változások pontosabb megértésében. A jelenlegi éghajlatváltozást több tízezer év kontextusában is vizsgálhatjuk olyan időben lassan fejlődő természeti jelenségeket leíró, ú.n. proxi adatsorok tanulmányozásával, melyek szoros és stabil fizikai kapcsolatban állnak valamely éghajlati elem változékonyságával. Ilyen éghajlati proxik például a fák éves növekményei, édesvizek jégjelenségei, kagylók éves növekményein mért geokémiai paraméterek, stb. Ezek segítségével árnyaltabb képet kaphatunk a műszeres méréseket megelőző időszakok éghajlati ingadozásairól. A proxi adatsorokkal éghajlati modell szimulációkat is meghajthatunk. A modell szimulációk segítségével olyan nehezen megközelíthető szárazföldi vagy óceáni területek éghajlatáról is információnk lehet, amelyekről nincs műszeres vagy proxi adatunk.

Kiemelt publikációk

Topál, D., Q. Ding, J. Mitchell, I. Baxter, M. Herein, T. Haszpra, R. Luo, and Q. Li, (2020) An Internal Atmospheric Process Determining Summertime Arctic Sea Ice Melting in the Next Three Decades: Lessons Learned from Five Large Ensembles and Multiple CMIP5 Climate Simulations. J. Climate, 33, 7431–7454, doi:10.1175/JCLI-D-19-0803.1.

file_pdf_download-128

Haszpra, T., D. Topál, and M. Herein (2020) On the Time Evolution of the Arctic Oscillation and Related Wintertime Phenomena under Different Forcing Scenarios in an Ensemble Approach. J. Climate, 33, 3107–3124, doi: 10.1175/JCLI-D-19-0004.1.

file_pdf_download-128

Topál, D., Hatvani, I.G., Kern, Z. (2020) Refining projected multidecadal hydroclimate uncertainty in East-Central Europe using CMIP5 and single-model large ensemble simulations. Theor Appl Climatol 142, 1147–1167 doi:10.1007/s00704-020-03361-7.

file_pdf_download-128

Pinke, Z, Kern Z., Pow, S. (2019) Volcanic mega-eruptions may trigger massive cholera outbreaks. Climate Research 79: 151–162. doi:10.3354/cr01587.

file_pdf_download-128

Kern, Z ; Demény, A ; Persoiu, A ; Hatvani, IG (2019) Speleothem Records from the Eastern Part of Europe and Turkey—Discussion on Stable Oxygen and Carbon Isotopes QUATERNARY 2 : 3 Paper: 31 doi: 10.3390/quat2030031.

file_pdf_download-128

Hatvani, IG ; Kern, Z ; Leel-Ossy, S ; Demeny, A (2018) Speleothem stable isotope records for east-central Europe: resampling sedimentary proxy records to obtain evenly spaced time series with spectral guidance EARTH SYSTEM SCIENCE DATA 10 : 1 pp. 139-149. doi: 10.5194/essd-10-139-2018.

file_pdf_download-128

Árvai M., Morgós, A., Kern Z. (2018) Growth-climate relations and enhancing drought signals in pedunculate oak (Quercus robur L.) tree-ring chronology in Eastern Hungary. iForest- Biogeosciences 11: 267-274, doi: 10.3832/ifor2348-011.

file_pdf_download-128

Hatvani, IG; Leuenberger, M ; Kohán, B ; Kern, Z (2017) Geostatistical analysis and isoscape of ice core derived water stable isotope records in an Antarctic macro region. POLAR SCIENCE 13 pp. 23-32. doi: 10.1016/j.polar.2017.04.001.

file_pdf_download-128

Kern Z., Németh A., Horoszné Gulyás M., Popa, I., Levanic, T., Hatvani I.G. (2016) Natural proxy records of annual temperature- and hydroclimate variability from the Carpathian-Balkan Region for the past millennium: review & recalibration. Quaternary International 415: 109-125, doi: 10.1016/j.quaint.2016.01.012

file_pdf_download-128

Takács K., Kern Z. (2015) Multidecadal changes in the river ice regime of Drava River lower course since AD 1875. Journal of Hydrology 529: 1890-1900. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.01.040

file_pdf_download-128

Kern Z., Patkó, M., Kázmér, M., Fekete, J., Kele, S., Pályi, Z. (2013) Multiple tree-ring proxies (earlywood width, latewood width and δ13C) from pedunculate oak (Quercus robur L.), Hungary. Quaternary International. 239: 257-267. doi: 10.1016/j.quaint.2012.05.037

file_pdf_download-128

 

Kozmogén izotópos kutatás


A litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópok napjainkra a kvantitatív geomorfológia és a negyedidőszak kutatás eszköztárának alapvető részévé váltak.

A litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópos módszer alkalmas kőzetfelszínek, jellegzetes felszínformák kitettségi korának és lepusztulási rátájának meghatározására. A módszer sokoldalúan alkalmazható 102-106 éves időtartományban, változatos litológiai feltételek mellett. A teljes negyedidőszakot és pliocént lefedi, így a negyedidőszak kutatás geokronológiai eszköztárában alapvető szerepet játszik.

Kutatásaink során a helyben keletkező kozmogén radioaktív izotópok közül a 10Be (t1/2 : 1,387 Ma) és az 26Al (t1/2: 705 ka) izotópokat alkalmazzuk. Főbb kutatási területünk a Kárpát-medence és az azt körülvevő Kárpátok és a Balkán-félsziget kiválasztott mintaterületein a folyóvízi, eolikus és jég általi felszínformák kormeghatározása. A szerkezeti mozgások (és/vagy éghajlatváltozás) hatására létrejött felszínformák datálásával a területet ért lepusztulási folyamatok és függőleges kéregmozgások számszerűsíthetők. Emellett az egykori klíma hatására létrejött felszínformák keletkezési idejének megismerésével lehetővé válik a vizsgált terület paleoklíma –rekonstrukciója.

A kutatómunka kiemelt fókusza a Duna magyarországi szakaszának terasz-kronológiája és ezáltal a terület kiemelkedés-története, illetve a Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján amit az NKFIH FK-124807 projekt támogat.

Helyben keletkező kozmogén 10Be és 26Al minta-előkészítő laboratórium

Kiemelt publikációk

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Balázs, A., Csillag, G., Drijkoningen, G., & Fodor, L. 2020. Uplift of the Transdanubian Range, Pannonian Basin: How fast and why? Global and Planetary Change, doi:103263. 1-17.

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Kern Z, Temovski M, Madarász B, Milevski I, Braucher R, ASTER Team (2020) Last deglaciation in the central Balkan Peninsula: Geochronological evidence from Jablanica Mt (North Macedonia). Geomorphology 351: 106985, doi: 10.1016/j.geomorph.2019.106985

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Csillag, G., Fodor, L., Braucher, R., Novothny, Á., Thamó-Bozsó, E., Virág, A., Pazonyi, P., Timár, G., ASTER Team 2018. Integration of new and revised chronological data to constrain the terrace evolution of the Danube River (Gerecse Hills, Pannonian Basin). Quaternary Geochronology 48, 148-170. doi: 10.1016/j.quageo.2018.08.003

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Braucher, R., Novothny, Á., Csillag, G., Fodor, L., Molnár, G., Madarász, B., ASTER Team. 2016. Tectonic and climatic forcing on terrace formation: coupling in situ produced 10Be depth profiles and luminescence approach, Danube River, Hungary, Central Europe. Quaternary Science Reviews 131, 127-147.

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Kern, Z., Urdea, P., Braucher, R., Madarász, B., Schimmelpfennig, I., ASTER Team 2016. Revised deglaciation history of the Pietrele- Stânişoara glacial complex, Retezat Mts, Southern Carpathians, Romania. Quaternary International, 415, 216-229. doi:10.1016/j.quaint.2015.10.085

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Braucher, R., Csillag, G., Fodor, L., Dunai, T.J., Bada, G., Bourlés, D., Müller, P. 2011 Dating pleistocene aeolian landforms in Hungary, Central Europe, using in situ produced cosmogenic 10Be. Quaternary Geochronology, 6, pp. 515-529.

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., 2004 Kitettségi kor és eróziós ráta meghatározásának módszere helyben keletkező kozmogén izotópokkal. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(2) pp. 257-279.

file_pdf_download-128
 

Vízgeokémia


A vízkörforgás egyes elemeit, ezen belül a víz és környezete (beleértve az ember) kölcsönhatását és a vízáramlás dinamikáját tanulmányozza környezeti izotópok-, valamint a vízminőséget leíró kémiai-, fizikai és biológiai adatok alapján modern adatelemző módszerek segítségével.

Egyik kiemelt elem, a csapadékvíz stabilizotópos összetétele, annak térbeli és időbeli jellegzetességei és meghatározása (több ponton csapadékvíz izotópos összetételének meghatározása, 2D modellezés). A másik elem, az ivóvíz‐szolgáltatás szempontjából rendkívül fontos, felszín alatti víz.

Mindezen feladatok mellett hangsúlyt kap a vízminőségi monitoring hálózatok tér és időbeli rekalibrálása, továbbá vízminőségi problémák megoldása geostatisztikai módszerek segítségével.

A csapadék izotópos jellemzőit egy szlovén-magyar nemzetközi együttműködés keretében (SNN118205) tanulmányozta a kutatócsoport 2016 és 2020 között.

Kiemelt publikációk

Kern, Z ; Erdélyi, D ; Vreča, P ; Krajcar Bronić, I ; Fórizs, I ; Kanduč, T ; Štrok, M ; Palcsu, L ; Süveges, M ; Czuppon, Gy., Kohán, B., Hatvani I.G. (2020) Isoscape of amount-weighted annual mean precipitation tritium (3H) activity from 1976 to 2017 for the Adriatic–Pannonian region – AP3H_v1 database EARTH SYSTEM SCIENCE DATA 12 : 3 pp. 2061-2073. doi: 10.5194/essd-12-2061-2020

file_pdf_download-128

Kern, Z ; Hatvani, IG; Czuppon, Gy; Fórizs, I; Erdélyi, D; Kanduč, T; Palcsu, L; Vreča, P (2020) Isotopic 'altitude' and 'continental' effects in modern precipitation across the Adriatic-Pannonian region. WATER 12 : 6 Paper: 1797 doi: 10.3390/w12061797

file_pdf_download-128

Hatvani, IG; Erdélyi, D; Vreča, P; Kern, Z (2020) Analysis of the Spatial Distribution of Stable Oxygen and Hydrogen Isotopes in Precipitation Across the Iberian Peninsula. WATER 12 : 2 Paper: 481 doi: 10.3390/w12020481

file_pdf_download-128

Hatvani, IG ; de Barros, VD ; Tanos, P ; Kovács, J ; Székely Kovács, I ; Clement, A (2020) Spatiotemporal changes and drivers of trophic status over three decades in the largest shallow lake in Central Europe, Lake Balaton. ECOLOGICAL ENGINEERING 151 Paper: 105861 doi: 10.1016/j.ecoleng.2020.105861

file_pdf_download-128

Hatvani, IG ; Tanos, P ; Várbíró, G ; Arató, M ; Molnár, S ; Garamhegyi, T ; Kovács, J (2019) Distribution of niche spaces over different homogeneous river sections at seasonal resolution. ECOLOGICAL INDICATORS 98 pp. 804-811. doi: 10.1016/j.ecolind.2018.11.059

file_pdf_download-128

Hatvani, IG; Kirschner, AKT ; Farnleitner, AH ; Tanos, P ; Herzig, A (2018) Hotspots and main drivers of fecal pollution in Neusiedler See, a large shallow lake in Central Europe. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 : 29 pp. 28884-28898. , doi: 10.1007/s11356-018-2783-7

file_pdf_download-128

Hatvani, IG; Clement, A ; Korponai, J⁠ ; Kern, Z ; Kovács, J (2017) Periodic signals of climatic variables and water quality in a river – eutrophic pond – wetland cascade ecosystem tracked by wavelet coherence analysis. ECOLOGICAL INDICATORS 83 pp. 21-31. doi: 10.1016/j.ecolind.2017.07.018

file_pdf_download-128

Kern, Z. , Harmon, R.S., Fórizs, I. (2016) Stable isotope signatures of seasonal precipitation on the Pacific coast of central Panama. Isotopes in Environmental and Health Studies 52: 128-140. doi: 10.1080/10256016.2015.1016021

file_pdf_download-128

Chapman DV, Bradley C, Gettel GM, Hatvani IG, Hein T, Kovács J, Liska I, Oliver DM, Tanos P, Trásy B, Várbíró G. (2016) Developments in water quality monitoring and management in large river catchments using the Danube River as an example. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY 64: pp. 141-154

file_pdf_download-128

Hatvani IG , Kovács J , Márkus L , Clement A , Hoffmann R , Korponai J (2015) Assessing the relationship of background factors governing the water quality of an agricultural watershed with changes in catchment property (W-Hungary). JOURNAL OF HYDROLOGY 521: pp. 460-469.

file_pdf_download-128

A kutatási témákhoz kapcsolódó eddigi szakdolgozati- és tudományos diákköri munkák, illetve választható témák érdeklődő B.Sc. és M.Sc. hallgatók számára az alábbi linkről letölthető dokumentumban olvashatóak. Letölthető lista.

Kutatási helyszíneink a világban