parallax background
 

Proxi paleoklimatológia


Az éghajlat ingadozásainak tanulmányozásánál meg kell állapítsuk, hogy műszeres meteorológiai észlelések viszonylag rövid időre állnak rendelkezésünkre. Ez kiemelten igaz, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy az utóbbi évtizedekben tapasztalt változások mértéke, időtartama, sebessége rendkívülinek nevezhető-e?
Így olyan, hosszabb természeti jelenségeket leíró – ú.n. proxi - idősorokat kell előállítanunk, amelyek szoros és stabil fizikai/logikai kapcsolatban állnak valamely éghajlati elem váltakozásával.
Ezek segítségével pontos képet lehet nyerni arról, hogy a műszeres méréseket megelőző időszakban milyen átlagértékek és ingadozások jellemezték az éghajlati rendszert. Az ilyen közelítő éghajlati információk vizsgálatával foglalkozik a proxi-paleoklimatológia.

Kiemelt publikációk

Árvai M., Popa I., Mindrescu M, Nagy B., Kern Z. (2016) Dendrochronology and radiocarbon dating of subfossil conifer logs excavated from a peat bog, Maramures Mts, Romania. Quaternary International 415: 6-14., doi: 10.1016/j.quaint.2015.11.066

file_pdf_download-128

Kern Z., Németh A., Horoszné Gulyás M., Popa, I., Levanic, T., Hatvani I.G. (2016) Natural proxy records of annual temperature- and hydroclimate variability from the Carpathian-Balkan Region for the past millennium: review & recalibration. Quaternary International 415: 109-125, doi: 10.1016/j.quaint.2016.01.012

file_pdf_download-128

Takács K., Kern Z. (2015) Multidecadal changes in the river ice regime of Drava River lower course since AD 1875. Journal of Hydrology 529: 1890-1900. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.01.040

file_pdf_download-128

Kern Z., Patkó, M., Kázmér, M., Fekete, J., Kele, S., Pályi, Z. (2013) Multiple tree-ring proxies (earlywood width, latewood width and δ13C) from pedunculate oak (Quercus robur L.), Hungary. Quaternary International. 239: 257-267. doi: 10.1016/j.quaint.2012.05.037

file_pdf_download-128

Kern, Z.; László, P. (2010) Size specific steady-state accumulation-area ratio: an improvement for equilibrium-line estimation of small palaeoglaciers. Quaternary Science Reviews 29: 2782-2788. doi:10.1016/j.quascirev.2010.06.033

file_pdf_download-128
 

Kozmogén izotópos kutatás


Kvantitatív geomorfológia és a negyedidőszak kutatás a litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal

A litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópos módszer alkalmas kőzetfelszínek, jellegzetes felszínformák kitettségi korának és lepusztulási rátájának meghatározására. A módszer sokoldalúan alkalmazható 102-106 éves időtartományban, változatos litológiai feltételek mellett. A teljes negyedidőszakot és pliocént lefedi, így a negyedidőszak kutatás geokronológiai eszköztárában alapvető szerepet játszik.

Kutatásaink során a helyben keletkező kozmogén radioaktív izotópok közül a 10Be (t1/2 : 1,387 Ma) és az 26Al (t1/2: 705 ka) izotópokat alkalmazzuk. Főbb kutatási területünk a Kárpát-medence és az azt körülvevő Kárpátok kiválasztott mintaterületein a folyóvízi, eolikus és jég általi felszínformák kormeghatározása. A szerkezeti mozgások (és/vagy éghajlatváltozás) hatására létrejött felszínformák datálásával a mintaterületet ért lepusztulási folyamatok és függőleges kéregmozgások számszerűsíthetők. Emellett az egykori klíma hatására létrejött felszínformák keletkezési idejének megismerésével lehetővé válik a vizsgált terület paleoklíma –rekonstrukciója.

Helyben keletkező kozmogén 10Be és 26Al minta-előkészítő laboratórium

Kiemelt publikációk

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Braucher, R., Novothny, Á., Csillag, G., Fodor, L., Molnár, G., Madarász, B., ASTER Team. 2016. Tectonic and climatic forcing on terrace formation: coupling in situ produced 10Be depth profiles and luminescence approach, Danube River, Hungary, Central Europe. Quaternary Science Reviews 131, 127-147.

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Kern, Z., Urdea, P., Braucher, R., Madarász, B., Schimmelpfennig, I., ASTER Team 2016. Revised deglaciation history of the Pietrele- Stânişoara glacial complex, Retezat Mts, Southern Carpathians, Romania. Quaternary International, 415, 216-229. doi:10.1016/j.quaint.2015.10.085

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Braucher, R., Csillag, G., Fodor, L., Dunai, T.J., Bada, G., Bourlés, D., Müller, P. 2011 Dating pleistocene aeolian landforms in Hungary, Central Europe, using in situ produced cosmogenic 10Be. Quaternary Geochronology, 6, pp. 515-529.

file_pdf_download-128

Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., 2004 Kitettségi kor és eróziós ráta meghatározásának módszere helyben keletkező kozmogén izotópokkal. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(2) pp. 257-279.

file_pdf_download-128
 

Vízgeokémia


A vízkörforgás egyes elemeit, ezen belül a víz és környezete (beleértve az ember) kölcsönhatását és a vízáramlás dinamikáját tanulmányozza környezeti izotópok-, valamint a vízminőséget leíró kémiai-, fizikai és biológiai adatok alapján modern adatelemző módszerek segítségével.

Egyik kiemelt elem, a csapadékvíz stabilizotópos összetétele, annak térbeli és időbeli jellegzetességei és meghatározása (több ponton csapadékvíz izotópos összetételének meghatározása, 2D modellezés). A másik elem, az ivóvíz‐szolgáltatás szempontjából rendkívül fontos, felszín alatti víz.

Mindezen feladatok mellett hangsúlyt kap a vízminőségi monitoring hálózatok tér és időbeli rekalibrálása, továbbá vízminőségi problémák megoldása geostatisztikai módszerek segítségével.

A csapadék izotópos jellemzőinek tanulmányozását célzó szlovén-magyar nemzetközi együttműködés: SNN118205.

Kiemelt publikációk

Kern, Z., Harmon, R.S., Fórizs, I. (2016) Stable isotope signatures of seasonal precipitation on the Pacific coast of central Panama. Isotopes in Environmental and Health Studies 52: 128-140. doi: 10.1080/10256016.2015.1016021

file_pdf_download-128

Kern, Z., Kohán, B., Leuenberger, M. (2014) Precipitation isoscape of high reliefs: interpolation scheme designed and tested for monthly resolved precipitation oxygen isotope records of an Alpine domain. Atmospheric Chemistry and Physics 14: 1897-1907. doi:10.5194/acp-14-1897-2014

file_pdf_download-128

Chapman DV, Bradley C, Gettel GM, Hatvani IG, Hein T, Kovács J, Liska I, Oliver DM, Tanos P, Trásy B, Várbíró G. (2016) Developments in water quality monitoring and management in large river catchments using the Danube River as an example. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY 64: pp. 141-154.

file_pdf_download-128

Kovács J , Kovács S , Hatvani IG , Magyar N , Tanos P , Korponai J , Blaschke AP. (2015). Spatial Optimization of Monitoring Networks on the Examples of a River, a Lake-Wetland System and a Sub-Surface Water System. WATER RESOURCES MANAGEMENT 29:(14) pp. 5275-5294.

file_pdf_download-128

Hatvani IG , Kovács J , Márkus L , Clement A , Hoffmann R , Korponai J (2015). Assessing the relationship of background factors governing the water quality of an agricultural watershed with changes in catchment property (W-Hungary). JOURNAL OF HYDROLOGY 521: pp. 460-469.

file_pdf_download-128

A kutatási témákhoz kapcsolódó eddigi szakdolgozati- és tudományos diákköri munkák, illetve választható témák érdeklődő B.Sc. és M.Sc. hallgatók számára az alábbi linkről letölthető dokumentumban olvashatóak. Letölthető lista.

Kutatási helyszíneink a világban